VE GVOZD

Investitor Green Gvozd d.o.o. od 2009. godine vrši mjerenja vjetropotencijala na području Krnova, lokacijama Gvozd i Jeinjak, na osnovu kojih je utvrđeno da postoji energetski potencijal vjetra koji se može tehnički iskoristiti.

Vjetroelektrana Gvozd je planirana južno od realizovane vjetroelektrane Krnovo, na lokalitetima između Gvozda i Obešenjaka, Oštrica, Goveđi do, Mašina glav, Jeinjak, Grakala i Vlaško brdo.

Unutar područja vjetroelektrane planira se izgradnja internog podzemnog kablovskog razvoda naponskog nivoa 33 kV, te dalekovoda naponskog nivoa 33 kV, čija je svrha povezivanje pojedinih vjetroagregata sa novom trafostanicom TS 33/110 kV Gvozd.

Za potrebe buduće vjetroelektrane predviđa se izgradnja saobraćajne infrastrukture, odnosno rekonstrukcija postojećih puteva i izgradnja novih puteva, s ciljem povezivanja pojedinih vjetroagregata. Osim saobraćajne infrastrukture predviđa se izgradnja tipskih platoa, dimenzionisanih u skladu sa tehnološkim potrebama montaže vjetroagregata, kao i temelja na koje će se postaviti stubovi vjetroagregata.

Priključak vjetroelektrane na visokonaponsku mrežu 110 kV ostvario bi se gradnjom nove trafostanice TS 33/110 kV Gvozd i rekonstrukcijom trafostanice TS 33/110kV Krnovo, koje se međusobno povezuju novim 110 kV dalekovodom. TS 33/110kV Krnovo se povezuje 2×110 kV dalekovodom sa TS 110/35kV Brezna, a TS 33/110 kV Gvozd sa trafostanicom TS 110/35kV Nikšić 1 (Željezara).

Lokalnom studijom lokacije obuhvaćene su pozicije  16 vetroagregata, a ukupna instalirana snaga vetroelektrane u konačnoj fazi iznositi će do 55 MW.

Objekti koji se izvode u sklopu projekta Vetroelektrana Gvozd su slijedeći:

1.       VE Gvozd

–       Vjetroagregati (do 16 pozicija)

–       temelji vjetroagregata sa uzemljenjem

–       platoi za montažu vjetroagregata

–       pristupni i servisni putevi

–       srednjenaponski i optički kablovi

–       Dalekovod 35 kV (T8-T6), L=1 689 m

–       Dalekovod 35 kV (T8-T7), L=1 733 m

–       Dalekovod 35 kV (T15-T14), L=867m

2.       TS 33/110 kV Gvozd

3.       TS 33/110 kV Krnovo (rekonstrukcija)

4.       Dalekovod 110 kV Gvozd – Krnovo, L=3 125 m

5.       Dalekovod 110 kV Gvozd – Nikšić, L=14 730 m

Značaj izgradnje vetroelektrane i dobrobit za zajednicu mogu se iskazati kroz sledeće parametre:

  • razvijanje privrede, tehnološki razvoj,
  • diverzifikacija proizvodnje i sigurnost snabdijevanja električnom energijom,
  • povećanje domaće proizvodnje i smanjenje uvoza energije,
  • smanjenje emisije CO2,
  • angažiranje lokalnih izvođača za potrebe izgradnje vjetroelektrane,
  • zapošljavanje lokalnog stanovništa za potrebe gradnje i održavanja vjetroelektrane,
  • poboljšanje lokalne infrastrukture,
  • naknada od zakupa zemljišta,
  • edukacijske posjete i organizirane posjete škola.

Puštanje u pogon Vjetroelektrane Gvozd planirano je 2020. godine.

“GREEN GVOZD” D.O.O. PODGORICA

ÐOKA MIRAŠEVICA BR. 17C
81 000 PODGORICA
CRNA GORA