DOKUMENTI

15.04.2019
Izvještaj o procesu priprema studija uticaja
na životnu sredinu i socijalna pitanja
za projekat Vjetroelektrana Gvozd
PREUZMI
18.06.2019
Studija procene uticaja na socijalna pitanja
za projekat vjetroelektrana Gvozd
PREUZMI
18.06.2019
Formular za pritužbe
PREUZMI
 01.09.2021
Studija procene uticaja na životnu sredinu (ekstrakt)
PREUZMI
22.06.2022
Plan angažovanja zainteresovanih strana 
PREUZMI
30.11.2022
Akcioni Plan za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja
PREUZMI

“GREEN GVOZD” D.O.O. PODGORICA

ÐOKA MIRAŠEVICA BR. 17C
81 000 PODGORICA
CRNA GORA