DOKUMENTI

15.04.2019
Izvještaj o procesu priprema studija uticaja
na životnu sredinu i socijalna pitanja
za projekat Vjetroelektrana Gvozd
PREUZMI
18.06.2019
Studija procene uticaja na socijalna pitanja
za projekat vjetroelektrana Gvozd

PREUZMI

“GREEN GVOZD” D.O.O. PODGORICA

ÐOKA MIRAŠEVICA BR. 17C
81 000 PODGORICA
CRNA GORA